Sumpah Pegawai

Padang, 03 Maret 2021

Pengambilan Sumpah Pegawai untuk pelantikan kenaikan jabatan fungsional tertentu an. Sdr. Jasmi NIP 197106251999031001